Amministrazione aperta

Conținut cu Fornitori DOLOMITI ENERGIA SPA .

Record Date Trade Name VAT Tax Code Object Doc Nr Doc Date Amount Norm Office Officier Mode Link
20.06.2018 DOLOMITI ENERGIA SPA 01812630224 01812630224 Documento N 41802117045 20/06/2018 41802117045 20.06.2018 1089.84 Deliberazione del C.d.A. n. 48 di data 13.12.2017 Direzione Direttore - Dott.ssa Mara Aiardi . (Gas metano)
14.08.2018 DOLOMITI ENERGIA SPA 01812630224 01812630224 Documento N 41802865327 14/08/2018 41802865327 14.08.2018 1203.06 Deliberazione del C.d.A. n. 48 di data 13.12.2017 Direzione Direttore - Dott.ssa Mara Aiardi . (Gas metano)
20.07.2018 DOLOMITI ENERGIA SPA 01812630224 01812630224 Documento N 41802460174 12/07/2018 41802460174 12.07.2018 1257.92 Deliberazione del C.d.A. n. 48 di data 13.12.2017 Direzione Direttore - Dott.ssa Mara Aiardi . (Gas metano)
14.06.2018 DOLOMITI ENERGIA SPA 01812630224 01812630224 Documento N 41802036004 14/06/2018 41802036004 14.06.2018 1489.73 Deliberazione del C.d.A. n. 48 di data 13.12.2017 Direzione Direttore - Dott.ssa Mara Aiardi . (Gas metano)
22.05.2018 DOLOMITI ENERGIA SPA 01812630224 01812630224 Documento N 41801743537 22/05/2018 41801743537 22.05.2018 1707.33 Deliberazione del C.d.A. n. 48 di data 13.12.2017 Direzione Direttore - Dott.ssa Mara Aiardi . (Gas metano)
15.05.2018 DOLOMITI ENERGIA SPA 01812630224 01812630224 Documento N 41801667041 15/05/2018 41801667041 15.05.2018 1517.02 Deliberazione del C.d.A. n. 48 di data 13.12.2017 Direzione Direttore - Dott.ssa Mara Aiardi . (Gas metano)
08.05.2018 DOLOMITI ENERGIA SPA 01812630224 01812630224 Documento N 41801651412 08/05/2018 41801651412 08.05.2018 8601.43 Deliberazione del C.d.A. n. 48 di data 13.12.2017 Direzione Direttore - Dott.ssa Mara Aiardi . (Gas metano)
19.04.2018 DOLOMITI ENERGIA SPA 01812630224 01812630224 Documento N 41801316388 19/04/2018 41801316388 19.04.2018 3627.45 Deliberazione del C.d.A. n. 48 di data 13.12.2017 Direzione Direttore - Dott.ssa Mara Aiardi . (Gas metano)
21.03.2018 DOLOMITI ENERGIA SPA 01812630224 01812630224 Documento N 41800997967 21/03/2018 41800997967 21.03.2018 4354.75 Deliberazione del C.d.A. n. 48 di data 13.12.2017 Direzione Direttore - Dott.ssa Mara Aiardi . (Gas metano)
21.02.2018 DOLOMITI ENERGIA SPA 01812630224 01812630224 Documento N 41800570199 21/02/2018 41800570199 21.02.2018 4510.15 Deliberazione del C.d.A. n. 48 di data 13.12.2017 Direzione Direttore - Dott.ssa Mara Aiardi . (Gas metano)
19.01.2018 DOLOMITI ENERGIA SPA 01812630224 01812630224 Documento N 41800058677 19/01/2018 41800058677 19.01.2018 5496.65 Deliberazione del C.d.A. n. 48 di data 13.12.2017 Direzione Direttore - Dott.ssa Mara Aiardi . (Gas metano)
13.01.2018 DOLOMITI ENERGIA SPA 01812630224 01812630224 Documento N 41800037596 12/01/2018 41800037596 12.01.2018 3398.66 . Direzione Direttore - Dott.ssa Mara Aiardi . (Energia elettrica)
20.12.2017 DOLOMITI ENERGIA SPA 01812630224 01812630224 Documento N 41704469799 20/12/2017 41704469799 20.12.2017 4312.37 . Direzione Direttore - Dott.ssa Mara Aiardi . (Energia elettrica)
15.12.2017 DOLOMITI ENERGIA SPA 01812630224 01812630224 Documento N 41704352930 15/12/2017 41704352930 15.12.2017 2806.72 . Direzione Direttore - Dott.ssa Mara Aiardi . (Energia elettrica)
22.11.2017 DOLOMITI ENERGIA SPA 01812630224 01812630224 Documento N 41704103485 22/11/2017 41704103485 22.11.2017 2836.42 . Direzione Direttore - Dott.ssa Mara Aiardi . (Energia elettrica)
14.11.2017 DOLOMITI ENERGIA SPA 01812630224 01812630224 Documento N 41703963103 14/11/2017 41703963103 14.11.2017 2064.12 . Direzione Direttore - Dott.ssa Mara Aiardi . (Energia elettrica)
12.10.2017 DOLOMITI ENERGIA SPA 01812630224 01812630224 Documento N 41703559661 12/10/2017 41703559661 12.10.2017 1533.48 . Direzione Direttore - Dott.ssa Mara Aiardi . (Energia elettrica)
14.09.2017 DOLOMITI ENERGIA SPA 01812630224 01812630224 Documento N 41703200630 14/09/2017 41703200630 14.09.2017 1324.87 Deliberazione del C.d.A. n. 34 dd. 18.10.2016 Direzione Direttore - Dott.ssa Mara Aiardi . (Gas metano)
11.08.2017 DOLOMITI ENERGIA SPA 01812630224 01812630224 Documento N 41702738360 11/08/2017 41702738360 11.08.2017 1199.90 Deliberazione del C.d.A. n. 34 dd. 18.10.2016 Direzione Direttore - Dott.ssa Mara Aiardi . (Gas metano)
14.07.2017 DOLOMITI ENERGIA SPA 01812630224 01812630224 Documento N 41702390645 14/07/2017 41702390645 14.07.2017 1147.39 Deliberazione del C.d.A. n. 34 dd. 18.10.2016 Direzione Direttore - Dott.ssa Mara Aiardi . (Gas metano)
13.06.2017 DOLOMITI ENERGIA SPA 01812630224 01812630224 Documento N 41701943371 13/06/2017 41701943371 13.06.2017 1192.75 Deliberazione del C.d.A. n. 34 dd. 18.10.2016 Direzione Direttore - Dott.ssa Mara Aiardi . (Gas metano)
16.06.2017 DOLOMITI ENERGIA SPA 01812630224 01812630224 Documento N 41702006902 16/06/2017 41702006902 16.06.2017 1376.47 Deliberazione del C.d.A. n. 34 dd. 18.10.2016 Direzione Direttore - Dott.ssa Mara Aiardi . (Gas metano)
07.06.2017 DOLOMITI ENERGIA SPA 01812630224 01812630224 Documento N 41701926133 07/06/2017 41701926133 07.06.2017 9311.82 Deliberazione del C.d.A. n. 34 dd. 18.10.2016 Direzione Direttore - Dott.ssa Mara Aiardi . (Gas metano)
23.05.2017 DOLOMITI ENERGIA SPA 01812630224 01812630224 Documento N 41701662010 23/05/2017 41701662010 23.05.2017 1952.05 Deliberazione del C.d.A. n. 34 dd. 18.10.2016 Direzione Direttore - Dott.ssa Mara Aiardi . (Gas metano)
21.04.2017 DOLOMITI ENERGIA SPA 01812630224 01812630224 Documento N 41701253890 21/04/2017 41701253890 21.04.2017 2590.98 Deliberazione del C.d.A. n. 34 dd. 18.10.2016 Direzione Direttore - Dott.ssa Mara Aiardi . (Gas metano)
Arata 1 - 25 din 43 rezultate.
Elemente pe pagina 25
a 2

Filtro dati amministrazione aperta

Fornitori