Amministrazione aperta

Nội dung với Fornitori U.P.I.P.A. s.c. .

Record Date Trade Name VAT Tax Code Object Doc Nr Doc Date Amount Norm Office Officier Mode Link
30/07/2018 U.P.I.P.A. s.c. 01671390225 01671390225 Documento N 18300613 16/07/2018 18300613 16/07/2018 2325.00 . Direzione Direttore - Dott.ssa Mara Aiardi .
14/03/2018 U.P.I.P.A. s.c. 01671390225 01671390225 Documento N 18300258 09/03/2018 18300258 09/03/2018 8938.79 . Direzione Direttore - Dott.ssa Mara Aiardi .
25/01/2018 U.P.I.P.A. s.c. 01671390225 01671390225 Documento N 18300079 18/01/2018 18300079 18/01/2018 1502.00 . Direzione Direttore - Dott.ssa Mara Aiardi .
13/10/2017 U.P.I.P.A. s.c. 01671390225 01671390225 Documento N 17300774 09/10/2017 17300774 09/10/2017 1502.00 . Direzione Direttore - Dott.ssa Mara Aiardi .
04/07/2017 U.P.I.P.A. s.c. 01671390225 01671390225 Documento N 17300541 28/06/2017 17300541 28/06/2017 1536.00 . Direzione Direttore - Dott.ssa Mara Aiardi .
14/02/2017 U.P.I.P.A. s.c. 01671390225 01671390225 Documento N 17300130 06/02/2017 17300130 06/02/2017 8594.99 . Direzione Direttore - Dott.ssa Mara Aiardi .
14/02/2017 U.P.I.P.A. s.c. 01671390225 01671390225 Documento N 17300130 06/02/2017 17300130 06/02/2017 8594.99 . Direzione Direttore - Dott.ssa Mara Aiardi .
10/02/2016 U.P.I.P.A. s.c. 01671390225 01671390225 Documento N 16300133 08/02/2016 16300133 08/02/2016 6611.54 Deliberazione del C.d.A. n. 2 dd. 29.01.2015 Direzione Direttore - Dott.ssa Mara Aiardi .
14/01/2016 U.P.I.P.A. s.c. 01671390225 01671390225 Documento N 15300939 30/12/2015 15300939 30/12/2015 2200.00 Deliberazione del C.d.A. n. 2 dd. 29.01.2015 Direzione Direttore - Dott.ssa Mara Aiardi .
09/03/2015 U.P.I.P.A. s.c. 01671390225 01671390225 Nessun Oggetto 146 24/02/2015 6611.54 Deliberazione del C.d.A. n. 2 dd. 29.01.2015 Direzione Direttore - Dott.ssa Mara Aiardi .
31/12/2014 U.P.I.P.A. s.c. 01671390225 01671390225 Nessun Oggetto 1724 29/12/2014 1830.00 Determinazione del Direttore n. 7 di data 06.01.2014 Direzione Direttore - Dott.ssa Mara Aiardi .
31/12/2014 U.P.I.P.A. s.c. 01671390225 01671390225 Nessun Oggetto 1681 19/12/2014 2137.17 Determinazione del Direttore n. 7 di data 06.01.2014 Direzione Direttore - Dott.ssa Mara Aiardi .
28/10/2014 U.P.I.P.A. s.c. 01671390225 01671390225 Nessun Oggetto 1061 30/09/2014 1317.60 Determinazione del Direttore n. 7 di data 06.01.2014 Direzione Direttore Amministrativo - Dott.ssa Mara Aiardi .
31/01/2014 U.P.I.P.A. s.c. 01671390225 01671390225 Nessun Oggetto 12 07/01/2014 6825.13 Deliberazione del C.d.A. n. 25 dd. 05.04.2013 Direzione Direttore Amministrativo - Dott.ssa Mara Aiardi .
31/12/2013 U.P.I.P.A. s.c. 01671390225 01671390225 Nessun Oggetto 1602 23/12/2013 1525.00 Deliberazione del C.d.A. n. 25 dd. 05.04.2013 Direzione Direttore Amministrativo - Dott.ssa Mara Aiardi .

Filtro dati amministrazione aperta

Fornitori